Rzeźba i Formy Przestrzenne
29 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 800 - 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
37

Estymacja: 1 800 - 3 000 zł

brąz, 3 x 8 x 6 cm
sygnowany i datowany: '2002 ZW'
ID: 86508
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„(…) nie wystarczy tworzyć. Trzeba jeszcze umieć spowodować, aby ta twórczość zaistniała w świadomości innych ludzi. Trzeba mieć koncepcje na twórczość i jej zaistnienie – a tym samym na życie…”. Zofia Wolska