Rzeźba i Formy Przestrzenne
29 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 10 000 - 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Estymacja: 10 000 - 15 000 zł

blacha stalowa, 14,5 x 10,5 x 5 cm
sygnowany i datowany monogramem wiązanym na spodzie: 'AM 04'
unikat
ID: 86799
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
„Mity, legendy, baśnie potrzebne mi są, aby usprawiedliwiać własne odrywanie się od rzeczywistości. Na Dworze Króla Artura? On przecież nie istniał naprawdę – więc ileż w tej legendzie miejsca na przeczucia, domysły, obrazy, kształty? Noszę to w sobie, rozpoznając kontury, aż ogarnięta ciekawością tak silną, że odrzuca ona wszelkie ryzyko – zamieniam to wyobrażone w obiekt trójwymiarowy, dotykalny, istniejący realnie przede mną. Dziwią mnie zastygłe gesty, widoczny rytm tańca, znieruchomiałość. Każda figura zajęta sobą, zwrócona ku przestrzeni, ale gotowa przyjąć partnerstwo sąsiada, w zapatrzeniu, zamyśleniu”. Magdalena Abakanowicz