Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
5 kwietnia 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
37

Cena wylicytowana: 9 000 zł

relief/drewno, 46 x 8 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: 'Alexandra | Wejchert | "Nuances No. 2" | 1993'
aktyl, drewno

na odwrociu nalepka wystawowa z Sligo Art Gallery w Dublinie
ID: 28783
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
„Artysta abstrakcyjny winien mieć pewność, co chce zakomunikować widzowi. Wykreowana przez niego czysta forma abstrakcyjna jest tworem niezależnym. Jednakże widz może łączyć widziane kształty z tymi modelami z otaczającej rzeczywistości, które już oswoił. Zadaniem artysty jest, aby poprowadzić te skojarzenia w kierunku pożądanych przez siebie asocjacji”.

Aleksandra Wejchert