Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
26 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
22

Cena wylicytowana: 11 000 zł

brąz patynowany, 33 x 12 x 12 cm
sygnowany i datowany u dołu: '2004 / ZW'
ID: 83271
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
„Sztuka – (…) mimo całej swej różnorodności i bogactwa, mimo rozwoju i postępu, wspiera się na niezruszonych podstawach i zasadach, obowiązujących zarówno dziś jak i sto tysięcy lat temu. Rozwijając tę myśl, rozróżni w dziele dwie ‘kategorie bytu’. Do pierwszej, wyższej, bo niezmiennej, zaliczył wymiar, pion i poziom. Do zmiennej zaś – proporcje, ciężar, konstrukcję, kolor, walor i harmonię. Miarę wielkości artysty upatrywał w tym, jak dalece jego twórczość jest poszerzeniem jednej, czy też większej liczby kategorii zmiennych. (…) poszerzając bowiem jedną, zmienia się zestawienie proporcji wszystkich innych kategorii”. JERZY MAYDEYSKI