Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
26 marca 2020 godz. 19:00

Zygmunt Bieniulis (1895 Warszawa - 1963 Warszawa)
Syrenka Warszawska, lata 50.- 60. XX w.
Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
29
Zygmunt Bieniulis (1895 Warszawa - 1963 Warszawa)
Syrenka Warszawska, lata 50.- 60. XX w.

Cena wylicytowana: 4 800 zł

brąz patynowany, marmur, 49 x 23 x 15 cm
sygnowana na podstawie: 'Z. Bieniulis'
Odlew wykonany w wytwórni artystycznej Władysława Miecznika
ID: 83197
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Losy pracowni brązowniczej Władysława Miecznika nierozerwalnie związane są z historią Warszawy. Pracownia założona została w 1936 roku. W czasie kataklizmu II wojny światowej to właśnie z niej pochodziły nieoficjalnie stworzone dla Państwa Podziemnego polskie orzełki i odznaki bojowe. Miecznik fałszował również pieczęcie niemieckich instytucji potrzebne do podrabiania dokumentów. Kamienica zlokalizowana przy ulicy Świętokrzyskiej, gdzie znajdował się warsztat i mieszkanie odlewnika, spłonęła w czasie powstania. Miecznikowi udało się jednak wydobyć spod gruzów narzędzia i wyroby. Heroiczna decyzja o odbudowie odlewni w całkowicie zrujnowanym mieście oddaje charakter tamtych dni i pragnienie warszawiaków, by wrócić do siebie, żyć i pracować w stolicy. W 1946 roku wznowił działalność w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 108 pod starą nazwą, potem zmienioną na Władysław Miecznik Artystyczna Pracownia Brązowniczo-Grawerska. Pracownia była znana z miniatur pomników warszawskich w brązie, nagród sportowych, pucharów, kompletów na biurko, medalionów, medali, insygniów, rzeźby kameralnej według starych wzorów oraz tablic pamiątkowych w brązie instalowanych w kościołach, urzędach i na ulicach Warszawy. Prezentowana rzeźba przedstawiająca emblematyczny dla Warszawy motyw syrenki jest najbardziej rozpoznawalna zarówno dla autora kompozycji Zygmunta Bieniulisa, jak i pracowni Władysława Miecznika.