Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
26 marca 2020 godz. 19:00

Cena: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
20

Cena: 3 500 zł

drewno, 48 x 12 x 24 cm
na spodzie naklejka z opisem pracy: 'SMOLANA ADAM | PTAK | oraz numer inwenatrzowy'
ID: 82783
Więcej informacji
„Piękny kształt drzewa, jego forma, jego powierzchnia sugerują podobieństwo do ciała ludzkiego. Traktuję drzewo jak istotę żywą, jak pulsującą życiem materię, której może sprawić ból niewłaściwe dotknięcie. Stąd szukam zgodności moich kompozycji i koncepcji z konstrukcyjnymi zaletami i walorami piękna kształtów natury”. Adam Smolana