Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
26 marca 2020 godz. 19:00

"Szkoła Zakopiańska"
Łucznik
Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
17
"Szkoła Zakopiańska"
Łucznik

Cena wylicytowana: 8 500 zł

ręczna/drewno, 27,5 x 11 x 6,5 cm
brzost (wiąz górski)
ID: 81410
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.