Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
26 marca 2020 godz. 19:00

"Szkoła Zakopiańska"
Kobieta z gęsią, 30s
Cena wylicytowana: 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
16
"Szkoła Zakopiańska"
Kobieta z gęsią, 30s

Cena wylicytowana: 30 000 zł

drewno, 35 x 11 x 11 cm
brzost
ID: 83194
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Rzeźby powstałe w murach zakopiańskiej Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego zazwyczaj były niesygnowane. Wynikało to z nowatorskiego programu Karola Stryjeńskiego, który za główny czynnik kształcenia uważał skupienie się na indywidualności twórczej ucznia, który czerpał z tradycji ludowej Podhala, wyjętej ze sztywnych ograniczeń akademickiego nauczania. Zastosowanie kryształowych, złożonych struktur budowanych z geometrycznych form – głównie rombów oraz trójkątów, dawały efekt zbliżony do podhalańskich „kozikowych” zaciosów i motywów o ludowym charakterze, jak jodełki czy świerkowe łuski, będących wizytówką szkoły i II Rzeczypospolitej. Te eleganckie i zarazem awangardowe figury stały się swego rodzaju produktem eksportowym pokazywanym w polskich pawilonach na kolejnych wystawach światowych w Paryżu w 1925 roku czy Nowym Jorku w 1939. Z perspektywy ówczesnej dyplomacji kulturalnej znamienne było to, że drewniane dzieła łączyły w sobie odniesienie do lokalnych źródeł z kubizującą formą.