Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
26 marca 2020 godz. 19:00

Jean Lambert-Rucki (1888 Kraków - 1967 Paryż)
Femme au manchon (Kobieta w kapeluszu)
Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28
Jean Lambert-Rucki (1888 Kraków - 1967 Paryż)
Femme au manchon (Kobieta w kapeluszu)

Cena wylicytowana: 32 000 zł

brąz patynowany, 40 x 10 x 9 cm
sygnowany na podstawie: 'Lambert-Rucki'
na podstawie znak odlewni: 'Fonderie de la plaine', znak: 'JDV' oraz numer: '6/8'
numer edycji: 6/8
ID: 83248
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Wystawiany
  • Jean Lambert-Rucki, Villa la Fleur, 12 września – 31 grudnia 2017
Więcej informacji
„Zespół rzeźb z lat 1923-34 łączy wiele cech, tworzył wiele cech takich jak synteza i elegancja form, przy zastosowaniu geometrycznych uproszczeń oraz zachowaniu gładkiej faktury. W rzeźbach tych rozpoznajemy dźwięczącą echem i wcieloną w rzeźbie ideę Légerowskiego kubizmu”. Artur Winiarski , Jean Lambert-Rucki , Warszawa 2017, s . 74