Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
26 marca 2020 godz. 19:00

Jean Lambert-Rucki (1888 Kraków - 1967 Paryż)
Confidence (Zwierzenie), około 1923-25
Cena wylicytowana: 42 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27
Jean Lambert-Rucki (1888 Kraków - 1967 Paryż)
Confidence (Zwierzenie), około 1923-25

Cena wylicytowana: 42 000 zł

brąz patynowany, 40 x 13,8 x 9 cm
sygnowany na podstawie: 'J. Lumbert-Rucki'
na podstawie znak: 'JDV' oraz znak odlewni: 'TEP'
ID: 83088
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Paryż
Literatura
  • Artur Winiarski, Jean Lambert-Rucki, Warszawa 2017, s. 81 (il.)
Wystawiany
  • Centenaire de la naissance de Jean Lambert-Rucki, Galerie Jacques De Vos, Paryż, październik-listopad 1988
  • Lambert-Rucki, Les Parisiens et les autres , Galerie J. De Vos maj-czerwiec 1993
  • Lambert-Rucki , De Vos & Giraud Gallery, Nowy Jork, listopad-grudzień 2006
Więcej informacji
W latach 20. artysta stworzył charakterystyczny dla siebie styl będący wypadkową kubizmu i art déco. W prezentowanej grupie rzeźbiarskiej artysta przedstawił dwie postaci z charakterystycznymi dla powojennej mody melonikami. W postaciach Ruckiego z tego czasu wyczuwalne jest echo ekspresji Charliego Chaplina – z jego pozami, minami i strojami. Dodać należy, że Chaplin był niekwestionowaną gwiazdą kultury popularnej doby dwudziestolecia międzywojennego, rozpoznawalną wszędzie tam, gdzie wyświetlane były jego filmy. Prace rzeźbiarza z tego czasu ogniskują się wokół życia tłumu, par, grup postaci, a Rucki próbuje obrazować w nich skrywane uczucia i nastroje. Odtwarza radosne chwile spotkań między ludźmi. Rzeźbiarskie sylwetki w „Confidence” złączone są u nasady. Ich ciała w górnej partii są nieco od siebie oddalone, lecz zwrócone twarzami. Rucki obrazuje w pracy tajemnicę uwodzenia, dziwny pociąg człowieka do człowieka. Owo uczucie zamyka w lapidarnych, dekoracyjnych formach współgrających z nową, dekoracyjną estetyką années folles, szalonych lat zabawy po Wielkiej Wojnie.