Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
26 marca 2020 godz. 19:00

12

Cena: 10 000 zł

brąz patynowany, 28,5 x 9 x 11 cm
opisany: '8/1'
edycja: 8/1
ID: 81634
Więcej informacji
Tadeusz Łodziana był jednym z najbardziej uznanych i cenionych artystów w historii rodzimej rzeźby. Zasłużony pedagog przynależał do grona artystów inicjujących przemiany na polu współczesnej rzeźby, które nastąpiły na przełomie lat 50. i 60. XX wieku i były ściśle powiązane z odprężeniem, jakie przyniosła za sobą odwilż 1956 roku. Figury Łodziany przynależą do akademickiej tradycji obrazowania jako harmonijnego, estetycznego aktu. Artysta stał się mistrzem syntezy form kobiecych aktów, zachowując przy tym indywidualny rys oparty na sprawności warsztatowej oraz kunszcie modelunku. Akty Łodziany emanują spokojem oraz intymnym podejściem do prezentowanej sceny. Prezentowana praca to kobieca postać ułożona w horyzontalnym układzie. Wypukłości oraz wklęsłości kompozycji oraz płynność, z jaką Łodziana potraktował formę, zdradzają sylwetkę kobiecego ciała z wyraźnie zaznaczonymi biodrami oraz talią. Anatomia figury sprowadzona zostaje do enigmatycznego znaku, jednocześnie zachowując swą harmonię i płynność. Charakterystycznym dla artysty jest bowiem dążenie do czystego, prostego potraktowania bryły, zaznaczonej starannie wyważonymi przejściami pomiędzy ogniskami zagęszczonej masy. Warto zaznaczyć, że artysta częstokroć odwoływał się do tradycyjnych reguł obrazowania, gdzie istotnym elementem kompozycji była gra rytmu oraz proporcji. Kompozycje Łodziany są niezwykle atrakcyjne wizualnie, na co wskazują precyzja modelunku, patynowane wypolerowane i matowe płaszczyzny oraz określoność granic formy.