Rzeźba i Formy Przestrzenne (wyniki)
23 października 2018 godz. 19:00

"Szkoła Zakopiańska"
Chrystus wstępujący do nieba, lata 30. XX w.
Cena wylicytowana: 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
14
"Szkoła Zakopiańska"
Chrystus wstępujący do nieba, lata 30. XX w.

Cena wylicytowana: 26 000 zł

drewno, 48 x 14 x 9 cm
ID: 64022
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • por. Od Zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego do Szkoły Kenara, [red.] Bożena Karbut, Kraków 1978, poz. 142 (il.)
  • por. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Stylizacje i modernizacje. O rzeźbie i rzeźbiarzach w Zakopanem w latach 1879-1939, Warszawa 2013, poz. 281 (il.), s. 304
Więcej informacji
Następcami Karola Stryjeńskiego, który był dyrektorem Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego, byli jego najbliżsi współpracownicy - Wojciech Brzega i Roman Olszowski. Pod ich kierunkiem uczniowie z Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego realizowali prace na Międzynarodową Wystawę Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w 1925 roku w Paryżu. To właśnie na postaci Olszowskiego pragniemy się skupić, gdyż prezentowana praca, ukazująca Chrystusa wstępującego do nieba, została wykonana w jego pracowni. Roman Olszowski pochodził z Żywca. Jego ojciec był stolarzem, który widział odmienną przyszłość dla syna: wysłał go na praktyki do zakładu rzeźbiarskiego Wojciecha Samka w Bochni, a następnie do Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, gdzie Roman doszkalał warsztat pod kierunkiem Włodzimierza Skoczylasa. Studia na oddziale rzeźby ornamentalnej ukończył z wynikiem celującym i udał się na dalsze nauki do Wiednia. W 1919 roku powrócił do Zakopanego i wkrótce objął profesurę w PSPD w Zakopanem, gdzie nauczał aż do wybuchu II wojny światowej. To właśnie typ rzeźbiarski wypracowany przez Olszowskiego stał się synonimem wytworów pochodzących ze Szkoły Przemysłu Drzewnego. Rzeźby pochodzące z pracowni artysty uznawane są za dojrzały przejaw folklorystycznego nurtu art déco. Z pracowni Olszowskiego wychodziły prace charakteryzujące się dekoracyjnością, ostrymi cięciami oraz przenikającymi się sferycznymi płaszczyznami, którym bliżej było do założeń kubizmu i futuryzmu niż folkloru. W ten sposób artysta tworzył dynamiczne i ekspresyjne formy, o często asymetrycznej kompozycji i spiralnym układzie, zdolne do imitacji ruchu. Powinowactwo ze sztuką ludową jest zatem właściwie niezauważalne: świadczy o nim jedynie technika obciosywania kształtu naśladująca pracę ludowych narzędzi ciesielskich. W przedstawieniach sakralnych artysta rezygnował z wyżej wymienionych środków wyrazu na rzecz bardziej stonowanych elementów. Dynamikę przenikających się płaszczyzn zastępował wówczas bardziej dekoracyjny i statyczny układ form. Olszowski poświęcił zasobną część swojej twórczości tematyce religijnej, nie dziwi zatem fakt, że sięgali po nią również jego uczniowie. Przykładem rzeźby o tematyce religijnej wykonanej w pracowni artysty jest prezentowana na aukcji praca. Przedstawia ona wstępującego do nieba Chrystusa. Artysta osiągnął w niej trudną do zrealizowania współzależność ciętych geometrycznych płaszczyzn. Dynamikę wniebowstąpienia potęgują rytmicznie ułożone pasma draperii.