Rock&Roll (wyniki)
15 października 2019 godz. 19:00

Marek Dutkiewicz (ur. 1949)
Autorski rękopis ballady rockowej "Jolka, Jolka pamiętasz" z repertuaru Budki Suflera, muzyka Romuald Lipko, wydanej w 1982 r.
Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
19
Marek Dutkiewicz (ur. 1949)
Autorski rękopis ballady rockowej "Jolka, Jolka pamiętasz" z repertuaru Budki Suflera, muzyka Romuald Lipko, wydanej w 1982 r.

Cena wylicytowana: 6 000 zł

długopis/papier korespondencyjny Hotelu Orbis "Kasprowy", 30 x 20 cm
wykonawca: Budka Suflera
ID: 74770
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
„Jolka to jeden z hymnów pokoleniowych początku lat 80., zapis czasu stanu wojennego, z którym mogło identyfikować się tyle osób niezależnie czy było z Jolką, czy Beatą, w Karwi czy Zakopcu, czy miało miejsce zaćmienie słońca, czy nie. Ów zapis dotyczył atmosfery, a nie wydarzeń, bo dla ogromnej większości (pomijając czynnych opozycjonistów oraz aktyw ich zwalczający) stan wojenny to było normalne życie, tyle że w nienormalnych warunkach. Pewnie dlatego piosenka działa na wyobraźnię nawet w rozwiniętym kapitalizmie”. Jan Skaradziński i Konrad Wojciechowski, Piosenka musi posiadać tekst i muzykę. 200 najważniejszych utworów Polskiego Rocka, 2017, s. 227