Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena wylicytowana: 5 500 zł

pastel/papier, 56 x 43,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: '94 | stasys'
ID: 85831
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Twarze Stasysa często są przyrównywane do masek – lecz jakich masek? Artysta twierdzi, że prawdziwe maski kryją się pod twarzami przedstawionymi w jego pracach. W tej kwestii jest zgodny z Claudem Levi-Straussem, według którego sens maski nie polega na przedstawianiu, lecz przekształcaniu. Innymi słowy, znaczenie powinno być usytuowane w tym, co maska zastępuje, czemu się przeciwstawia lub co parodiuje. Trudno osądzić w przypadku masek, a i sztuki w ogóle, co w sobie zawierają, a co nie”. Marek Bartelik Motyw maski występuje w niemal wszystkich uprawianych przez Stasysa dziedzinach artystycznych. Pojawia się w malarstwie, rysunkach, rzeźbie, fotografii oraz działaniach na polu teatralnym. Charakterystyczne jest to, że stworzony przez artystę bohater staje się rozpoznawalny niemal od pierwszego spojrzenia. Postać o uproszczonej sylwetce z charakterystycznymi zdziwionymi, pustymi oczami może przywodzić na pierwszy rzut oka dziecięcą twarz bądź zatraconego w dziecięcej wrażliwości dorosłego człowieka. Jednak jak często wskazuje się w literaturze, za maską kryje się alter ego samego artysty. To właśnie w pastelach różnorodność wariantów masek jest najbardziej uwidoczniona. Prace te zachwycają swoją malarską wrażliwością, baśniową, oniryczną otoczką, w której jesteśmy skonfrontowani z postaciami cyrkowych clownów, smutnych pierrotów, człowieczo-zwierzęcych hybryd, groźnych, poważnych, groteskowych postaci.