Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Henryk Waniek (ur. 1942, Oświęcim)
"Zamek Króla Rybaka", 1990
Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17
Henryk Waniek (ur. 1942, Oświęcim)
"Zamek Króla Rybaka", 1990

Cena wylicytowana: 3 000 zł

akwarela/papier, 40 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany l.d.: 'HENRYK WANIEK 1990 - MAI - LE ROI PÈSCHEURE - ZAMEK KRÓLA RYBAKA'
ID: 56622
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.