Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Łukasz Prządka (ur. 1979 r.)
"50", 2017
Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
33
Łukasz Prządka (ur. 1979 r.)
"50", 2017

Cena wylicytowana: 4 000 zł

olej/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany monogramem artysty i datowany: '2017'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Number 50 | Author - Łukasz Prządka | Size - 80x80 cm | Year 2017'
ID: 85971
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Prace Łukasza Prządka realizowane są w czasochłonnej technice laserunkowej polegającej na nakładaniu na siebie wielu półprzezroczystych warstw, które finalnie tworzą wysublimowane prace pełne detali. Artysta najlepiej odnajduje się w tematyce surrealistyczno-fantazyjnej – poprzez kreowanie rozbudowanych kompozycji przedstawia odbiorcom swoich prac odległe światy mające na celu wzbudzenie w odbiorcy emocji. Jednocześnie otwiera przed nim bogaty świat własnej, niczym niepohamowanej wyobraźni.