Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12

Cena wylicytowana: 15 000 zł

olej/płyta pilśniowa, 21,5 x 17 cm
sygnowany i datowany l.g.: 'DUDA GRACZ 1981'
na odwrociu nalepka autorska z opisem: 'PORĄBKA - JEZIORO | OLEJ, PŁ. PILŚN | 21,5 x 17 cm | DUDA GRACZ | 1981 / NR KATAL. AUTOR. 561 | 1 WERNIKS. IX. 1982'
ID: 61286
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.