Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
46

Cena wylicytowana: 4 000 zł

olej/płótno, 21,5 x 25,5 cm
sygnowany p.d.: 'H.Kozakiewicz'
ID: 83832
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„W swoim malarstwie Kozakiewicz czerpie z poetyki surrealistycznej. Oto jeden z jego czysto nadrealistycznych pejzaży. Co widzimy? W tle błękitno-brzoskwiniowo-rdzawe chmury. Uciekają bądź jakby płyną niespokojnie w górny kąt obrazu. Oddzielona od nich ostrym horyzontem, niemal pustynna, szaro-granatowa ziemia. Pod horyzontem samotne, zeschłe drzewo, dramatycznie skręcone (‘smutne’). Bliżej widza uciekający fragment schodów z białego marmuru. Tajemnicza budowla, do której zdają się przynależeć schody, rzuca długi cień zapadającego wieczoru. Czyste powietrze. W nim na tle nieba i ziemi, jak we śnie, unoszą się przedmioty. Olbrzymia harfa zbudowana jakby z ‘warkoczy’, nad nią fragment muru, po którym spływa purpurowa (krwawa…) draperia. Całkiem z boku, ucięty ‘fruwający’ fotel. Wszystkie te przedmioty uczestniczą w dramacie przemijania. Budują nastrój chwili ‘przed’ a może i ‘po’ jakimś niepokojącym zdarzeniu. Nigdy nie dowiemy się jakim”. Antoni Szoska