Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
42

Cena wylicytowana: 7 000 zł

olej, akryl/płótno, 90 x 125 cm
sygnowany i datowany p.d.: '19 | M.S'
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Mikołaj | SĘTOWSKI | 2019r'
ID: 85969
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Mikołaj Sętowski akademickie wykształcenie uzyskał w częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza studiując malarstwo w pracowni Wernera Lubosa. Artysta debiutował indywidualną wystawą w galerii Of Art w rodzinnej Częstochowie, zwracając uwagę krytyki swoimi barwnymi, wielkoformatowymi pracami. Przez lata zainteresowania artysty skupione były wokół sztuki grafitti oraz street artu. Krótko po zakończeniu studiów Sętowski wszedł w skład czteroosobowej grupy artystycznej „Dreamers” z którą zrealizował kilka monumentalnych murali na terenie rodzinnego miasta. Przy tworzeniu swoich prac artysta kieruje się twórczym przypadkiem oraz intuicją. Próbuje wypracować swój indywidualny styl, nie przecierając przy tym szlaków swojego ojca – Tomasza Sętowskiego. Kompozycje artysty przepełnione są mnóstwem rekwizytów o neo-kubistycznej formie w których można odnaleźć architektoniczne, organiczne oraz konstrukcyjne elementy. Ich dynamikę podkreśla umiejętne operowanie światłem oraz stosowanie laserunków. Płótna artysty zdają się być wielopłaszczyznowe, warto zatem pokusić się o identyfikację figur stylistycznych, konwencji oraz zabiegów formalnych.