Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 55 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 55 000 zł

olej/płótno, 200 x 100 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'T.Sętowski 2000'
ID: 84002
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Wycieczki w krainę fantazji są dla mnie poszukiwaniem skarbów, którymi chciałabym się podzielić. Umysł jest swoistą fabryką snów uruchamianą na czas tworzenia. Wymyślanie monumentalnych kompozycji jest próbą zaistnienia w świecie wyobraźni, z dala od codzienności. Wybór jakiego dokonałem w życiu, wydaje mi się trafny, malowanie przychodzi mi łatwo, lecz z trudem rozstaję się z obrazem. Podróże artystyczne, które odbyłem w swoim życiu, spowodowane były zamiłowaniem do malarstwa. Oprócz tego, że maluję, interesuję się sztuką szeroko pojętą. Zainteresowania te naprowadziły mnie na trop własnego stylu, którego staję się powoli niewolnikiem. Tworząc swoje ostatnie prace, miałem na tyle czasu, aby oswoić się z myślą, że obrazy te będę utracone na czas wystawy, aż w końcu znajdą się w różnych kolekcjach. Ale taki jest los obrazu, podróżować i zmieniać właściciela”. Tomasz Sętowski