Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
18

Cena wylicytowana: 1 400 zł

akwarela/papier, 25 x 36 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i opisany p.d.: '864 Henryk Waniek'
ID: 52628
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.