Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
16

Cena wylicytowana: 6 500 zł

olej/płótno, 61 x 61 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'HENRYK WANIEK | apr.IV| ..1990 | Harmonia Mundi'
ID: 82121
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Uchodzę za malarza magii, magii opisywania świata. Magia przedstawia świat symboli”. Henryk Waniek Henryk Waniek komponuje swoje symetryczne i koncentryczne prace z wybranego repertuaru symboli magii. W jego pracach powtarzają się elementy okien, drabin, kielichów, tęczy czy spadających gwiazd. Artysta był znawcą zagadnień ezoterycznych, a jego prace pełne są symboliki, metafory i alegorii. Na zaprezentowanej pracy artysta przedstawił zbiornik wodny, który za pomocą prostej, świetlistej linii łączy się z rozgwieżdżonym niebem. Praca ta jest typowym dla twórczości artysty „kosmicznym” pejzażem, który pomimo surrealistycznej, magicznej atmosfery jest niezwykle uporządkowany oraz symetryczny pod względem formalnym. Prace artysty, zarówno te realizowane na płótnie, jak i papierze, zezwalają na niezwykłą przyjemność samodzielnego odkrywania aluzyjnych tropów i zaszyfrowanych wiadomości. Twórca nawiązuje nie tylko do wielowiekowej tradycji europejskiej, ale tworzy także własne, wizualne neologizmy, do których powraca niejednokrotnie w swoich dziełach. Henryk Waniek jest prawdziwym artystą-erudytą. Zajmuje się nie tylko malarstwem olejnym, rysowaniem, grafiką wydawniczą, ale także jest pisarzem, znawcą historii, filozofii, religioznawstwa oraz literatury mistycznej. Jego twórczość literacka jest odzwierciedleniem fascynacji oraz zainteresowań ezoterycznych i historiozoficznych związanych ze Śląskiem.