Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2

Cena wylicytowana: 24 000 zł

olej/płótno, 50 x 60 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'T.Sętowski 2008'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"Sen krupiera" | Tomek Sętowski | olej, płótno 50/60 cm | 2007/2008'
ID: 85819
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.