Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
11

Cena wylicytowana: 50 000 zł

olej/płyta, 35,5 x 35 cm
sygnowany, datowany i opisany l.d.: 'DUDA GRACZ 1095/86'
na odwrociu naklejka autorska z opisem: 'TYTUŁ OBRAZ 1095 / REKONSTRUKCJA/ | TECHNIKA OLEJ, PŁ. PILŚN | WYMIARY 35,5 x 35 cm | SYGN. DUDA GRACZ | ROK 1986 / NR KATAL. AUTOR. 1095 / | UWAGI 1 WERNIKS VI'87' oraz naklejka wystawowa Centralnego Domu Artysty w Moskwie w języku rosyjskim
ID: 86136
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Jerzy Duda-Gracz, wystawa indywidualna, Centralny Dom Artysty w Moskwie, 1987
Więcej informacji
„Spojrzenie Jerzego Dudy-Gracza na przeszłość ma wszystkie cechy neurozy, obsesji i poprzez malowanie ciągle tego samego stanowi próbę uwolnienia się od grzechu. Jest to spojrzenie z perspektywy niewinnego chłopaczka. Kobiety na obrazach Dudy-Gracza pochodzą z raju – są grzeszne i nagie. Dziecko, które domyśla się seksualności, jest zagrożone grzechem. Lęk przed grzechem powoduje w mentalności dziecka fałszywą świadomość. Pragnienia, które boi się zrealizować, które chce odrzucić, czyni wstrętnymi. Powstaje wówczas sytuacja, którą może zaakceptować, przedmiot pożądania czyniąc niegodnym pożądania i wstrętnym. Widzi problem tak, jakby narzucał mu je religijny wychowawca, tradycja i religia. Widziane oczami dziecka, zdeformowane, brzydkie kobiety, które idą w pokutnym pochodzie, są jedynie cielesne. Niektóre części ich ciał zaczynają żyć własnym życiem, stają się groteskowe. Kobiety na rysunkach i obrazach Dudy-Gracza nie są karykaturalne, lecz właśnie groteskowe”. Andrzej Matynia