Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
34

Cena wylicytowana: 6 500 zł

olej/płótno, 41 x 31 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Witold - K. 08'
datowany i opisany na odwrociu : 'P 2008-2929-20[nieczytelne]| TULUM | MEXICO'
ID: 71934
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Witold-K – śmiało moglibyśmy tak nazwać pojawiającego się w jego pracach zwielokrotnionego bohatera błądzącego w labiryncie XX wieku. Powtarza się w opisach tej twórczości konstatacja, że ludziki stworzone przez Witolda to postaci odindywidualizowane, anonimowe, zagubione – jednym słowem: doskonale oddające kondycję współczesnego człowieka”. Ferdynand Ruszczyc Twórczość Kaczanowskiego jest ściśle powiązana z wątkami biograficznymi artysty, a przede wszystkim z poczuciem samotności i odosobnienia wynikającym z doświadczenia emigracji. Charakterystycznymi elementami kompozycyjnymi prac artysty są niewielkich rozmiarów postacie ludzkie zawieszone w bliżej nieokreślonej przestrzeni. Owi anonimowi bohaterowie zdają się nawiązywać i odzwierciedlać kondycję współczesności. Rozważając twórczość Kaczanowskiego, nie sposób nie zauważyć pewnej grupy motywów konsekwentnie powielanych w kolejnych pracach artysty. Należą do nich motywy drzwi, bramy, drabin, które podobnie jak u Makowskiego, mają odzwierciedlać nadzieję na istnienie alternatywnej, nieodgadnionej rzeczywistości oraz być łącznikiem teraźniejszości ze sferą sacrum. Gama kolorystyczna prac artysty jest różnorodna. Zwykle stonowana i spokojna, momentami staje się bogata i zdecydowana. Witolda-K cechuje niezwykła wszechstronność, która znajduje odbicie w twórczości artysty. Nie jest ona z pewnością ani transparentna, ani jednoznaczna. Kompozycje artysty można określić mianem abstrakcyjnych, jednak stosunkowo często twórca posługuje się symbolicznymi motywami. Artysta realizuje się w szerokim wachlarzu technik od obrazów, poprzez monumentalnych rozmiarów plafony, aż po kompletne instalacje.