Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Piotr Jakubczak (ur. 1968 r.)
"Pasowanie II", 2019
Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
35
Piotr Jakubczak (ur. 1968 r.)
"Pasowanie II", 2019

Cena wylicytowana: 4 000 zł

olej/płótno, 100 x 70 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'PJakub | 19'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'PIOTR JAKUBCZAK | "PASOWANIE II" | 2019 | 100 x 70'
ID: 85980
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Piotr Jakubczak ukończył Liceum Plastyczne w Zamościu. W latach 1991-93 pracował jako modelator w Teatrze STU w Krakowie oraz w Teatrze Ludowym. Edukację artystyczną uzyskał, studiując konserwację architektury w Nysie Kłodzkiej oraz malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. Leszka Misiaka oraz prof. Zbigniewa Kuntza. W latach 1997-2007 mieszkał i tworzył we Francji, gdzie wystawiał między innymi w Nicei, Montpellier czy Narbonne. Prace artysty znajdują się w wielu zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.