Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 15 000 zł

akwarela/papier, 43 x 29 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany u dołu kompozycji: 'Stadnina Przejażdżka 2 | nr 594 / 1994 | Jerzy Duda G'
ID: 86135
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.