Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
18 czerwca 2020 godz. 19:00

Piotr Jakubczak (ur. 1968 r.)
"A gdy już wszyscy się spodlą, ja wciąż będę kochał stokrotki", 2020
Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
36
Piotr Jakubczak (ur. 1968 r.)
"A gdy już wszyscy się spodlą, ja wciąż będę kochał stokrotki", 2020

Cena wylicytowana: 4 000 zł

olej/płótno, 100 x 70 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'PJakub | 20'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'PIOTR JAKUBCZAK | "A GDY JUZ WSZYSCY SIĘ SPODLĄ, | JA WCIĄŻ BĘDĘ KOCHAŁ STOKROTKI" | 6/2020r | 100/70'
ID: 85981
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.