Prace na Papierze: Sztuka Współczesna (wyniki)
8 marca 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Cena wylicytowana: 4 800 zł

tempera/papier, 42 x 30 cm
sygnowany wzdłuż prawej krawędzi: 'JAN MŁODOŻENIEC'
ID: 57853
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.