Prace na Papierze. Sztuka Dawna (wyniki)
3 października 2019 godz. 19:00

Nikifor Krynicki (1895 Krynica - 1968 Folusz)
Zdjęcie z krzyża i Ukrzyżowanie
Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
21
Nikifor Krynicki (1895 Krynica - 1968 Folusz)
Zdjęcie z krzyża i Ukrzyżowanie

Cena wylicytowana: 4 200 zł

akwarela/papier, 14,2 x 25,5 cm (w świetle passe-partout)
opis autorski u dołu
ID: 70570
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.