Prace na Papierze. Sztuka Dawna (wyniki)
3 października 2019 godz. 19:00

Józef Pieniążek (1888 Pychowice - 1953 Kraków)
Widok na zamek Ostrogskich w Ostrogu, 1935 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
50
Józef Pieniążek (1888 Pychowice - 1953 Kraków)
Widok na zamek Ostrogskich w Ostrogu, 1935 r.

Cena wylicytowana: 1 000 zł

akwarela/papier, 20 x 30 cm
opisany i datowany l.d.: 'Ostróg | 1935', sygnowany p.d.: 'Józef Pieniążek'
ID: 74693
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.