Prace na Papierze. Sztuka Dawna (wyniki)
3 października 2019 godz. 19:00

Mieczysław Szczerbiński (1900 - 1981)
Widok na Kurzą Stopkę na Wawelu, 1931 r.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
24
Mieczysław Szczerbiński (1900 - 1981)
Widok na Kurzą Stopkę na Wawelu, 1931 r.

Cena wylicytowana: 1 200 zł

akwarela/papier, 47,5 x 27,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany l.d.: 'MSSzczerbiński 1931 | KRAKÓW'
ID: 64997
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.