Prace na Papierze. Sztuka Dawna (wyniki)
3 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
73

Cena wylicytowana: 11 000 zł

akwarela, ołówek/papier, 33,5 x 49,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'Mokwa'
ID: 73040
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.