Prace na Papierze. Sztuka Dawna (wyniki)
3 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
20

Cena wylicytowana: 2 400 zł

kredka/papier, 11 x 8,5 cm
na odwrociu opisany autorsko oraz pieczęć
koperta z pięcioma pieczęciami oraz dedykacją spisaną ręką Mariana Włosińskiego
ID: 71776
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup od artysty