Prace na Papierze. Sztuka Dawna (wyniki)
3 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13

Cena wylicytowana: 4 000 zł

gwasz/papier, 17 x 25 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: 'Wojciech Kossak'
ID: 69153
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Juliusz Kossak był odpowiedzialny za renesans szaty graficznej „Tygodnika Ilustrowanego”. W 1862 roku objął kierownictwo artystyczne pisma, zastępując Jana Lewickiego. Dzięki Kossakowi poziom artystyczny periodyku osiągnął status równający się z najlepszymi europejskimi pismami tego czasu. Za jedno z najlepszych osiągnięć Kossaka jako ilustratora uznaje się prace do „Roku myśliwca”, będące komentarzami do zwyczajów łowieckich skreślonych przez Wincenta Pola. Poszczególne plansze zakomponowane były podobnie jak opisywana praca – w eliptyczne pola wpisywane były scenki z motywami łowieckimi. Jeden z pierwszych monografistów Kossaka, Stanisław Witkiewicz, uznawał cykl ilustracji za dzieło wybitne i przełomowe, tytułując artystę „magnatem sztuki, z którego przelewa się przez brzegi niewyczerpane bogactwo formy”. Podobny poziom pod względem artystycznym Kossak osiągnął, tworząc ilustrację do Kłosów, poświęconych kartom do „Kalendarza Polskiego”.