Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
20 września 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
89

Cena wylicytowana: 4 800 zł

sangwina/papier, 26 x 34 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'J.Zucker'
ID: 62682
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Jakub Zucker, tekst Joanna Tarnawska, Warszawa 2011, s. 144 (il.)