Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
28 września 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
22

Cena wylicytowana: 3 200 zł

akwarela/papier, 37 x 48 cm
sygnowany p.d.: 'Wł. Chmieliński'
(w świetle passe-partout)
ID: 51993
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.