Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
28 września 2017 godz. 19:00

Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 12 000 - 20 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 12 000 - 20 000 zł

akwarela/papier, 38 x 55,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: 'R. Malczewski'
ID: 9871
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.