Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
28 września 2017 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24

* Cena wylicytowana: 4 000 zł

akwarela, ołówek/papier, 35,5 x 42,5 cm
opisany p.d.: 'Wilno 24.XII.36r. | Od Tymona Niesiołowskiego na gwiazdkę Kochanemu Panu Kwestorowi'
(w świetle passe-partout)
ID: 50742
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.