Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
16 listopada 2017 godz. 19:00

Numer obiektu na aukcji
26

Cena wylicytowana: 2 200 zł

akwarela/papier, 21,8 x 16,6 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: 'A. Międzybłocki' i opisany na odwrociu: 'Wilno'
na odwrociu pieczątka pracowni artysty
ID: 53128
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.