Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
16 listopada 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
13

Cena wylicytowana: 3 200 zł

gwasz/papier, 14,3 x 23,6 cm
opisany u dołu: 'KINOWAWSI MIASTO WILLA SETO', na odwrociu pieczęci z napisem: 'PAMIĄTKA Z KRYNICY NIKIFOR MALARZ' oraz 'NIKIFOR ARTYSTA | KRYNICA - WIEŚ' i opisany: '1000 zł'
ID: 52735
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.