Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
16 listopada 2017 godz. 19:00

Henryk Uziembło (1879 Myślachowice k. Krakowa - 1949 Kraków)
Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, 1915 r.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
23
Henryk Uziembło (1879 Myślachowice k. Krakowa - 1949 Kraków)
Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, 1915 r.

Cena wylicytowana: 3 200 zł

akwarela/papier, 44 x 33 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'Henryk Uziembło | Kraków 1915'
ID: 52966
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.