Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
16 listopada 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
109

Cena wylicytowana: 8 000 zł

akwarela, tusz/karton, 56 x 76,2 cm
sygnowany i datowany u dołu: 'Chaim Golberg 98'
ID: 53253
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Chaim Goldberg. Powrót do Kazimierza nad Wisłą, oprac. W. Odorowski, Kazimierz Dolny 2013, s. 132 (il.)