Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
16 listopada 2017 godz. 19:00

Alicja Halicka (1894 Kraków - 1975 Kraków)
Fort Saint Jean w Marsylii, 1941
* Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
104
Alicja Halicka (1894 Kraków - 1975 Kraków)
Fort Saint Jean w Marsylii, 1941

* Cena wylicytowana: 8 500 zł

gwasz/papier, 30,7 x 23,5 cm
sygnowany p.g.: 'halicka'
ID: 53142
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Alicja Halicka. Mistrzowie École de Paris, tekst K. Zagrodzki, wstęp A. Winiarski, kat. wyst., Villa la Fleur, Konstancin Jeziorna, Warszawa 2011, s. 81 (il.)
Wystawiany
  • Alicja Halicka. Mistrzowie École de Paris, Villa la Fleur, Konstancin Jeziorna, 2011