Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
13 listopada 2018 godz. 19:00

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Projekty winiet - "Polonez" i Martwa natura z instrumentem, lata 50. XX w.
Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
7
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Projekty winiet - "Polonez" i Martwa natura z instrumentem, lata 50. XX w.

Cena wylicytowana: 4 200 zł

gwasz/papier, 21 x 30 cm (wymiary każdej pracy)
sygnowany monogramem wewnątrz kompozycji: 'Z.S.' (obydwie prace)
opisany l.d.: '(graf.cz.) | Z.Stryjeńska' oraz p.g.: '5' ("Polonez")
opisany l.d.: '(graf.cz.) | Z.Stryjeńska' oraz p.g.: '3' (Martwa natura z instrumentem)
ID: 64344
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • porównaj: Zofia Stryjeńska 1891 1976, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, październik 2008 styczeń 2009, Kraków 2008, poz. VI.2.2.5.5 oraz VI.2.2.5.7, s. 380 (il.)