Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
13 listopada 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
67

Cena wylicytowana: 3 800 zł

tusz/papier, 21 x 28,5 cm
sygnowany i opisany p.d. t: 'Concarneau T. Kulis ' oraz dedykcja l.d. ołówkieml: "Bardzo kochanej | Joli - Tadeusz | 11.5.52'
ID: 52998
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • porównaj: Tadeusz Kulisiewicz. Zbiorowa wystawa grafiki i rysunków, katalog wystawy, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Zachęta, Warszawa 1952, poz. 82-87