Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
13 listopada 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
71

Cena wylicytowana: 3 800 zł

akwarela, długopis/papier, 21 x 29 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'majaberezowska'
dedykacja p.g.: 'miłemu mojemu gościowi | w dniu 27 XI 70 Panu Tadeuszowi | Kwaśniewskiemu w przyjaźni | - maja berezowska'
ID: 63683
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.