Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
13 listopada 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
63

Cena wylicytowana: 3 200 zł

kredka/papier, 10,5 x 14,5 cm
na odwrociu okrągła pieczęć artysty: 'NIKIFOR MATEJKO KRYNICA - WIEŚ | ARTYSTA | MALARZ'
ID: 61879
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.