Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
22 lutego 2018 godz. 19:00

Rafał Malczewski (1892 Kraków - 1965 Montreal)
"Ślad narciarski", około 1926 r.
Cena wylicytowana: 55 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9
Rafał Malczewski (1892 Kraków - 1965 Montreal)
"Ślad narciarski", około 1926 r.

Cena wylicytowana: 55 000 zł

akwarela/papier, 33,3 x 47,5 cm (w świetle ramy)
sygnowany l.d.: 'Rafał Malczewski'
na odwrociu nalepka wystawowa Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi z 1926 roku
ID: 57150
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja spadkobierców Janiny Loteczkowej (1902-1966), sportsmenki okresu międzywojennego i mistrzyni narciarskiej
Wystawiany
  • Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, 1926
  • wystawa Rafał Malczewski i mit Zakopanego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Narodowe w Szczecinie, kwiecień 2006lipiec 2007
Więcej informacji
Prezentowana akwarela „Ślad narciarski” przedstawia klasyczny dla sztuki Malczewskiego, przestrzenny tatrzański pejzaż emanujący światłem. Tytułowy motyw, zygzakowaty ślad po zjeździe narciarskim został przedstawiony przez artystę na zboczu ciągnącym się od prawego górnego rogu w lewy dół płaszczyzny obrazu. Praca nie jest jednym z wielu anonimowych widoków tatrzańskich Malczewskiego – przedstawia ślad nart Janiny Loteczkowej i została stworzona na prośbę zaprzyjaźnionej sportsmenki. Przez lata pozostawała w kolekcji rodziny narciarki. W tychże zbiorach przechowywane jest zdjęcie salonu Loteczkowej z jej lwowskiej willi mieszczącej się przy ulicy Czereśniowej 11. Przy stole wśród sióstr i brata siedzi Loteczkowa, gdy na ścianie wiszą obrazy z jej kolekcji, autorstwa m.in. Pautscha i Wygrzywalskiego. Bliżej lewego skraju fotografii widoczny jest, prezentowany na aukcji, „Ślad narciarski”. Loteczkowa należała do sportowych heroin dwudziestolecia. Narciarstwo zaczęła uprawiać jako osiemnastoletnia dziewczyna. Ważnym epizodem jej młodości był udział w wojnie polsko-ukraińskiej – przyszła narciarka była obrończynią Lwowa. Związała się z Karpackim Towarzystwem Narciarskim i w jego barwach w 1925 roku po raz pierwszy sięgnęła po mistrzostwo Polski. Rok 1926 był rokiem jej świetności sportowej – została mistrzynią Polski, na zawodach w Chamonix – zdobyła mistrzostwo Francji, w Westerowie – mistrzostwo Czechosłowacji, w Rax – otrzymała tytuł mistrzyni Austrii oraz lokalne wyróżnienie – mistrzostwo Lwowa. W 1927 roku zdobyła kolejne mistrzostwa Czechosłowacji i Austrii, co stawiało ją w pozycji czołowej narciarki w Europie. Karierę Loteczkowej przekreślił wypadek podczas zjazdu w Woroniakach koło Złoczowa w 1928 roku. Oprócz narciarstwa równolegle uprawiała jazdę konną, biegi przełajowe, tenis, jazdę samochodem i motocyklem. W latach 30. zdała w Warszawie kurs pilotażu. Brała udział w konkursach z tego zakresu, a w 1933 roku, nawet w propagandowym locie nad Bałkanami. Akcja miała na celu promocję polskiego przemysłu lotniczego w krajach Europy Środkowej oraz połączeń polskich linii lotniczych „LOT” do Salonik, Sofii i Czerniowiec. O Loteczkowej rozpisywała się prasa, wiele razy publikowano jej żartobliwe karykatury i zdjęcia z zawodów sportowych. Miała też brać udział w filmie „Biały ślad” (1932), do którego scenariusz przygotował Malczewski. Sukcesy sportowe szły w parze z życiem towarzyskim. W zbiorach rodziny zachowały się liczne zdjęcia narciarki – Loteczkowa pozuje na nich, chociażby, z prezydentem Ignacym Mościckim, Adolfem Dymszą czy właśnie Rafałem Malczewskim. Wielokrotnie odwiedzała Zakopane, stając się ważną postacią w życiu lokalnej bohemy, przez co akwarela „Ślad narciarski”, prezent od zaprzyjaźnionego Malczewskiego, również zapalonego narciarza, staje się fascynującym dokumentem życia artystycznego dwudziestolecia międzywojennego.