Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
22 lutego 2018 godz. 19:00

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Scena rodzajowa przy potoku, po 1930
Cena wylicytowana: 95 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Scena rodzajowa przy potoku, po 1930

Cena wylicytowana: 95 000 zł

gwasz/papier naklejony na tekturę, 94,5 x 67,5 cm
sygnowany l.d.: 'Z. STRYJENSKA'
(w świetle ramy)
ID: 56733
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Stan zachowania
  • ubytek w warstwie malarskiej w centralnej części kompozycji (wodospad)
Literatura
  • porównaj: Zofia Stryjeńska 1891 - 1976, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Krakowie, październik 2008 - styczeń 2009, Kraków 2008, poz. III.I.26, s. 315, s. 111 (il.)